SmarTips - Kollektorer

En kollektor är ett fristående program som hämtar information om veckans matcher ifrån t.ex. en extern websajt, ett Excelblad eller en databas och skriver ut sannolikheten för de olika utfallen i matcherna i promilleform med semikolon ; mellan talen. Den första raden som kollektorn måste skriva ut är dock något annorlunda - där betyder siffrorna stryk- (0) eller europatips(1);år;vecka. Om ett kollektor-program kan användas för att hämta information för både stryktipset och europatipset är det lämpligt att man gör kollektorn på ett sådant sätt att det går att styra vilken information som hämtas med växlar, även kallat optioner. Utskriften ifrån en kollektor kan exempelvis se ut som nedan. Vi ser på den första raden att det gäller stryktipset, år 2015, vecka 18.
0;2015;18
443;124;433
504;194;302
665;78;257
397;248;355
513;191;296
514;322;164
427;219;354
324;230;446
363;94;543
442;141;417
574;147;279
247;71;682
404;419;177
Det kan vara svårt att göra (programmera) egna kollektorer helt ifrån grunden. Du kan därför ladda ned några av de vi samlat här och utgå ifrån dem. Du kan själv välja det programmeringsspråk som passar dig bäst. Gemensamt för dessa kollektorer är att de använder ett programpaket som kallas Cygwin. Med Cygwin får man tillgång till en mängd populära programmerings-språk, t.ex. Perl och Python.

Om du inte redan har installerat Cygwin, följ då installationsanvisningarna.

Cygwin-kollektorer

isistastund Hämtar viktning ifrån www.stryktipsetisistastund.se
tipper Hämtar viktning ifrån www.tipper.se